Nyheter

2017-10-20
Regulatorisk

Kommentar till WilLak nyckeltalsutveckling under hösten 2017 Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") har lagt stora resurser på att färdigställa produktionslinan inklusive produktionsvagnar och andra produktionshjälpmedel för logistiken i fabriken. Den förbättrade produktionslinan möjliggör utökad produktionskapacitet. I dagsläget har Bolaget order för att leverera 600 väggar fördelat på tre kunder från och med nästa vecka och under resten av året.

2017-10-10
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden april - oktober 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2017-09-08
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden april - augusti 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2017-09-06
Regulatorisk

WilLaks styrelseordförande Jan Axelsson säljer del av innehav för att finansiera industribyggnad WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget"):s styrelseordförande Jan Axelsson säljer 19 910 aktier för 334 000 SEK med avsikten att använda försäljningslikviden för att delfinansiera industribyggnaden till Bolaget.

2017-08-22
Regulatorisk

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") har erhållit order om ca 1,1MSEK för leveranser i Stockholm och en order till Malmö på ca 700TSEK. Leveranserna förväntas ske innan oktober månads utgång. Bolaget förhandlar om fler order till ett förväntat värde om ca 11 MSEK i närtid. Leveranser utdragna över drygt sex månader.

2017-08-04
Regulatorisk

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") har hitintills levererat och fokuserat produktutbudet på kundspecifika projektlösningar för byggsystem, främst utfackningsväggar. Från marknaden efterfrågas även komponenter som är delar i byggsystem och kan levereras från Willak efter kundens önskemål. Det avser viss mån av kundspecifikation och tillverkas och levereras mot kundorders.

2017-07-28
Regulatorisk

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") och dess ledning noterar ett ökat antal förfrågningar under sommaren. Willak har lämnat underlag för beställningar till projekt som startar under förhösten. Bekräftelser från nöjda befintliga kunder borgar även för kommande repeatorders.

2017-07-21
Regulatorisk

Första halvåret 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,0 MSEK (10,0).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 054 TSEK (-1023).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1 010 TSEK (-1 976). 
  • Resultat per aktie uppgick till -0,54 SEK (-).
2017-07-07
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari - juni 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2017-07-06
Regulatorisk

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") tidigarelägger publiceringen av rapporten för första halvåret 2017 till fredag 21 juli 2017, istället för tidigare planerade fredag 25 augusti 2017.
VD och styrelsen finner det väsentligt att meddela marknaden den betydande resultatförstärkning som uppnåtts sedan förgående rapport. 

<<
1
...
11
12
13
14
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.