Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 29 juni 2018

Årsstämman ägde rum fredagen den 29 juni 2018 klockan 11.00 i WilLaks lokaler i fabriken på Idögatan 38 i Linköping.

Kommuniké från årsstämma

Fullmakt

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 25 maj 2018

Extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 25 maj 2018 klockan 11.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma februari 2018

WilLak AB kallar till extra bolagsstämma måndagen den 19 februari 2018 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Villkor emission 1

Villkor emission 2

Villkor emission 3

Villkor emission 4

Villkor för teckningsoptioner 2018/2019

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen, kvittning Martin Axelsson

Årsstämma 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Kallelseannons

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.