Bolagsstämma

Extra bolagsstämma 25 maj 2018

Willak AB håller extra bolagsstämma fredag den 25 maj 2018 klockan 11.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

Fullmaktsformulär

Kallelse till extra bolagsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.