Bolagsstämma

Extra bolagsstämma 28 augusti 2018

Extra bolagsstämma äger rum tisdagen den 28 augusti 2018 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.