Bolagsstämma

Extra bolagsstämma 22 oktober 2018

Willak håller extra bolagsstämma tisdagen den 22 oktober 2018 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Värdeutlåtande Tomträtten till Linköping Östra Malmskogen 1:36

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.