Styrelse

WilLaks styrelse består av fyra ledamöter, inklusive ordförande, och har sitt säte i Linköping. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Jan Axelsson Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2013.

Jan Axelsson är även styrelseordförande i Idö Fastigheter Aktiebolag samt VD och styrelseledamot i Swemet AB.

Martin Axelsson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2013.

Martin Axelsson är även VD och styrelseledamot i Idö Fastigheter Aktiebolag.

Mats Björkeroth Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016.

Mats Björkeroth är även styrelseledamot i Syntell Aktiebolag och Imoba AB samt styrelseordförande i Syntell East AB.

Bo Unéus Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016.

Bo Unéus är även VD och styrelseordförande i Hügoth AB samt styrelseledamot i Swemet AB, Redsense Medical AB och LifeAssays AB.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.