Nyheter

Verksamhetsuppdatering gällande Avsiktsförklaring

Willak kommunicerade den 9:e mars om att man ingått en avsiktsförklaring med ett SaaS bolag inom iGaming med primär verksamhet i USA där man har 12 000 betalande kunder i en abonnemangs modell. Bolaget omsätter ca 28 MSEK med ett rörelseresultat om 18 MSEK. 

Willak genomför nu en due dilligence av Bolaget som skall förvärvas. Samtidigt pågår förhandlingar om finansieringen av den kontanta delen av förvärvet, vilket så långt ser positivt ut.

Willak har påbörjat överföringen av samtliga tillgångar och skulder till det helägda dotterbolaget Utfack Sverige AB. Avsikten är sedan att en extra bolagsstämma ska besluta om utdelning av bolaget innan ett slutgiltigt köpeavtal ingås avseende SaaS bolaget. Resultatet blir att det noterade bolaget Willak AB övergår i ny verksamhet till att bli ett lönsamt SaaS-bolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2022 kl. 15:30.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.