Nyheter

Verksamhetsfastigheten Idögatan 38 såld

Försäljningen av den 30%-iga andelen inbringar 5,1MSEK till bolaget. Av Willaks andel av köpeskillingen dras 2MSEK av för ej fullföljd entreprenad. Hela köpeskilling är reducerad från 19MSEK till 17MSEK.

Willak förvärvade 30% av fastigheten Idögatan 38 enligt pressmeddelande 19/9 2018. Bokfört värde idag är 4,1MSEK.

Försäljningen medför kostnadsbesparingar på ca 10-20TSEK per månad och månadshyran för bolaget är 100TSEK fortsättningsvis och affären ger ett likviditetstillskott på 3,1 MSEK för första halvåret. Willak fortsätter sin verksamhet som hyresgäst. Den nya hyresvärden kommer att färdigställa fastigheten.

Linköping den 17 augusti 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl. 13:00.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.