Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 25 maj 2022

WilLak höll årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

Kommunike från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 8 november 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 24 maj 2021

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens redogörelse vid betalning genom kvittning

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning

Extra bolagsstämma 9 december 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen

Yttrande kvittningsemission enligt 13 kap. 8§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning 

Årsstämma 2 juni 2020

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Förslag till årsstämma bolagsordning

Extra bolagsstämma 31 oktober 2019

Kallelse till extra bolagsstämma

Kommunikén från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma 2 augusti 2019

Willak höll extra bolagsstämma fredagen den 2 augusti 2019 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 4 juni 2019

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 22 oktober 2018

Willak höll extra bolagsstämma tisdagen den 22 oktober 2018 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Värdeutlåtande Tomträtten till Linköping Östra Malmskogen 1:36

Extra bolagsstämma 28 augusti 2018

Extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 28 augusti 2018 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 29 juni 2018

Årsstämman ägde rum fredagen den 29 juni 2018 klockan 11.00 i WilLaks lokaler i fabriken på Idögatan 38 i Linköping.

Kommuniké från årsstämma

Fullmakt

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 25 maj 2018

Extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 25 maj 2018 klockan 11.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma februari 2018

WilLak AB kallade till extra bolagsstämma måndagen den 19 februari 2018 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Villkor emission 1

Villkor emission 2

Villkor emission 3

Villkor emission 4

Villkor för teckningsoptioner 2018/2019

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen, kvittning Martin Axelsson

Årsstämma 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Kallelseannons

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.