Bolagsstämma

Årsstämma 25 maj 2022

WilLak höll årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

Kommunike från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.