Nyheter

WilLak signar ett uppdragsavtal avseende IR-PR med Diaz Agency Group & Michel Issa invest AB

WilLak befinner sig idag i en position där man avser att förbättra sin kommunikation & marknadsspridning och för det har man idag ingått ett avtal med Diaz Agency Group & Michel Issa Invest.

-"Vi förbättrar kommunikationen kring bolaget, både IR & PR biten och tar hjälp av externa marknadsföringsbyråer som hädanefter kommer att bistå oss med dess kompetens kring detta" - säger styrelseordförande Jan Axelsson. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2022 kl. 14:00.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.