Nyheter

WilLak nyckeltalsutveckling för juli/augusti 2019 - juli/augusti 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juli/augusti 2019 - juli/augusti 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende september 2020 offentliggörs under oktober2020.

 • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i juli/augusti 2020 till 212 st, jämfört med 160 st år 2019.
 • Bolaget behöver och kan ta in fler ordrar framöver.
 • Företaget har ett stort antal offerter ute hos potentiella kunder.
 • Antal anställda i Bolaget uppgick i juli/augusti 2020 till 11 personer, jämfört med 11 personer juli/augusti 2019.
 • Bolagets orderbok uppgick den 30 september 2020 till 6,0 MSEK. Små tilläggsordrar till befintliga projekt har tillkommit under perioden.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Febr

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

-20

-20

-20

-20

Levererade väggar

2019/20 (st)

0

160

200

90

90

150

150

145

160

190

230

170

0

212

Levererade väggar

Föregående år (st)

0

160

160

165

182

170

237

173

190

170

190

165

0

160

Utveckling (%)

0

0

25%

-45%

-51%

-12%

-36%

-16%

-15%

12%

21%

2%

-

32%

Antal anställda

2019/20 (pers)

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Antal anställda Föregående år(pers)

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Utveckling (%)

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Orderbok (MSEK) 2019/20

.

4

3

8,5

10

9.0

8,5

7,5

7,2

7,5

6,5

6,0

6,0

6,0

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

Linköping, 6 oktober 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2020 kl. 15:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktie handlas på Nordic SME.

Filer för nedladdning
2021-04-16
Regulatorisk
2021-03-31
Regulatorisk

WilLak AB (publ) har erhållit nya order från två tidigare kunder i södra Sverige. BAB Byggtjänst AB i Malmö med två projekt och SEFAB i Norrköping avseende ett mindre projekt.

2021-03-05
Regulatorisk

JULI-DECEMBER 2020

 • Intäkterna uppgick till 3,0MSEK (3,6)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8MSEK (-0,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,3MSEK (-3,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,10SEK(-0,10)

JANUARI-DECEMBER 2020

 • Intäkterna uppgick till 7,2MSEK (8,2)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 4,5MSEK(4,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,4MSEK (-1,9)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,1MSEK (-6,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,20)
2020-12-10
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden oktober/november 2019 - oktober/november2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2020-11-18
Regulatorisk

Willak AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 9 december 2020 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

2020-11-10
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden september 2019 - september 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

<<
1
2
3
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.