Nyheter

WilLak nyckeltalsutveckling för juli 2017 - januari 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juli 2017 - januari 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende februari 2018 offentliggörs under första delen av mars 2018.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i januari 2018 till 112 st, jämfört med 103 st år 2017, vilket motsvarar en ökning om 8%
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i januari 2018 till 14 personer, jämfört med 22 personer januari 2017, vilket motsvarar en minskning om 41%.
  • Bolagets orderbok uppgick den 1 februari 2018 till 1,6 MSEK.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan 18
Levererade väggar 2017/18  (st) 0 112 115 75 140 125 112
Levererade väggar 2016/17 (st) 62 262 251 158 228 73 103
Utveckling (%) - -57% -54% -40% -40% +71% +8%
               
Antal anställda 2017/18 (st) 19 17 16 13 14 14 13
Antal anställda 2016/17 (st) 39 38 33 32 27 27 22
Utveckling (%) - -55% -51% -59% -48% -48% -41%
               
               
Orderbok (MSEK) 2017/18   3,3 3,0 3,1* 2,4 2,0 1,6*

 

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

*/ Den 1 februari 2018 hade bolaget utestående offerter till ett värde överstigande 24 MSEK. Det är flera kontrakt på ingång som gör att den redovisade orderboken inte är riktigt representativ.

Linköping, 15 februari 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 09:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.

Filer för nedladdning
2018-07-20
Regulatorisk

Viktiga punkter i dagordningen;

  • Högst 5 577 142 nya aktier ska ges ut till en kurs om 2 kr.
  • Ändring av Bolagsordning där aktiekapitalet skall vara lägst 4 000 000 kr och högst 16 000 000 kr. Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 stycken och högst 32 000 000 000 stycken.
  • Utgivande av 415555 teckningsoptioner till verkställande direktören 

Willak AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 28 augusti 2018 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

2018-06-29
Regulatorisk

Vid årsstämma i WilLak AB idag beslutades bl.a. följande.

2018-06-20
Regulatorisk

Willak AB (publ) erhåller ytterligare en stor order, nu till ett byggprojekt i Göteborg, ordervärdet är 3MSEK - ordern bekräftar återigen bolagets unika process och teknologi. Utökningen av ordern förväntas komma i Q3.

2018-06-20
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden oktober 2017 - maj 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2018-05-30
Regulatorisk

WilLak AB håller årsstämma fredagen den 29 juni 2018 klockan 11.00 i WilLaks lokaler i fabriken på Idögatan 38 i Linköping.

2018-05-30
Regulatorisk

Styrelsen för Willak AB (Bolaget) vill med anledning av att Bolaget placerats på observationslistan för Nordic MTF delge väsentlig information kring detta.

2018-05-28
Regulatorisk

Revisionsberättelsen har idag publicerats i Willaks årsredovisning 2017.

Rapporten i sin helhet återfinnes nedan.

2018-05-28
Regulatorisk

Inkluderat årsbokslut i detta pressmeddelande finns nu för nedladdning på Willaks hemsida.

1
2
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.