Nyheter

2022-03-31
Regulatorisk

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Idögatan 38, 58278 Linköping, måndagen den 25 maj, kl. 11.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var den 3 maj 2022.

2022-03-15
Regulatorisk

Willak AB meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner (TO 1). Den 11 mars avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner, TO 1. Totalt nyttjades 28 899 266 optioner, vilket motsvarar cirka 40,6 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 7,2 MSEK.

2022-02-25
Regulatorisk

JULI-DECEMBER 2021

  • Intäkterna uppgick till 1,9MSEK (3,0)
  • Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,0)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,4MSEK (-0,8)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,5MSEK (-3,3)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04SEK (-0,10)

JANUARI-DECEMBER 2021

  • Intäkterna uppgick till 3,6MSEK (7,1)
  • Aktiverat arbete för egen räkning 4,0MSEK(4,5)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,0MSEK (-0,6)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5,9MSEK (-5,2)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08SEK (-0,15)
2021-11-09
Regulatorisk

Willak AB har ingått ett avtal med Dividend Sweden AB, i syfte att bistå WilLak vid bolagets omstrukturering av verksamheten. Dividend Sweden erhåller provision om 1,5 MSEK för genomförandet.

1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.