Nyheter

2017-08-22
Regulatorisk

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") har erhållit order om ca 1,1MSEK för leveranser i Stockholm och en order till Malmö på ca 700TSEK. Leveranserna förväntas ske innan oktober månads utgång. Bolaget förhandlar om fler order till ett förväntat värde om ca 11 MSEK i närtid. Leveranser utdragna över drygt sex månader.

2017-08-04
Regulatorisk

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") har hitintills levererat och fokuserat produktutbudet på kundspecifika projektlösningar för byggsystem, främst utfackningsväggar. Från marknaden efterfrågas även komponenter som är delar i byggsystem och kan levereras från Willak efter kundens önskemål. Det avser viss mån av kundspecifikation och tillverkas och levereras mot kundorders.

2017-07-28
Regulatorisk

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") och dess ledning noterar ett ökat antal förfrågningar under sommaren. Willak har lämnat underlag för beställningar till projekt som startar under förhösten. Bekräftelser från nöjda befintliga kunder borgar även för kommande repeatorders.

2017-07-21
Regulatorisk

Första halvåret 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,0 MSEK (10,0).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 054 TSEK (-1023).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1 010 TSEK (-1 976). 
  • Resultat per aktie uppgick till -0,54 SEK (-).
2017-07-07
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari - juni 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2017-07-06
Regulatorisk

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") tidigarelägger publiceringen av rapporten för första halvåret 2017 till fredag 21 juli 2017, istället för tidigare planerade fredag 25 augusti 2017.
VD och styrelsen finner det väsentligt att meddela marknaden den betydande resultatförstärkning som uppnåtts sedan förgående rapport. 

2017-06-22
Regulatorisk

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") introducerar egenutvecklat system för bärande vägg- element. Systemet tillämpas för främst takvåningar där andra bärande element saknas. Det kan gälla där självbärande takkonstruktioner tillämpas (t.ex. prefabricerade takelement). Traditionellt sätt konstrueras dessa väggelement med träreglar. Dessa stommar är känsliga i byggskedet då det är lätt att få kostsamma problem med fukt och mögel.

2017-06-15
Regulatorisk

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") och dess ledning bedömer att bolaget har fortsatt full beläggning från och med september månad. Viss nedgång under semesterperioden är att vänta. Under semestern kommer en planerad optimering av produktionen genomföras. Det ger tillfälle för Willak att genomföra produktions förbättringar vilka är svåra att genomföra parallellt med den normala produktionen. Efter dessa åtgärder beräknas kapaciteten i anläggningen bli ytterligare högre än tidigare.

2017-06-09
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari - maj 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2017-05-08
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari - april 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").
WilLak kommer framgent att månadsvis informera marknaden om utväxling i nyckeltalen antal levererade väggar, antal anställda och orderbok, i jämförelse med samma månad förgående år. Nästa uppdatering avseende maj 2017 offentliggörs den 9 juni.

<<
1
...
3
4
5
6
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.