Nyheter

2017-06-09
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari - maj 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2017-05-08
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari - april 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").
WilLak kommer framgent att månadsvis informera marknaden om utväxling i nyckeltalen antal levererade väggar, antal anställda och orderbok, i jämförelse med samma månad förgående år. Nästa uppdatering avseende maj 2017 offentliggörs den 9 juni.

2017-04-03

WilLak AB håller årsstämma fredagen den 5 maj 2017 klockan 11.00 i WilLaks lokaler i fabriken på Idögatan 38 i Linköping.

2017-03-17
Regulatorisk

WilLak AB håller årsstämma torsdagen den 20 april 2017 klockan 11:00 i WilLaks lokaler i fabriken på Idögatan 38 i Linköping.

2017-02-23
Regulatorisk

JULI-DECEMBER 2016

  • Intäkterna uppgick till 19,1 MSEK (15,1)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,1 MSEK (1,1)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,6 MSEK (0,7)
  • Resultat per aktie uppgick till -3,56 SEK (-)

JANUARI-DECEMBER 2016

  • Intäkterna uppgick till 31,7 MSEK (21,5)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,2 MSEK (1,0)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,7 MSEK (0,5)
  • Resultat per aktie uppgick till -3,62 SEK (-)
2016-12-30
Regulatorisk

Per den 29 december 2016 har WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") genomfört inflyttning in i bolagets nybyggda fabrik på Torvinge Industriområde i Linköping. Från och med början av januari 2017 förväntas produktionskapaciteten överstiga 30 väggar om dagen.

2016-12-23

WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") erhåller ny order för leverans i Linköping och i södra Stockholm. Totala ordervärdet är cirka 4 mkr och leveranser börjar under februari 2017. 2,5 MSEK avser Skanska i Linköping och beställningarna avser leverans av väggelement samt stålpelare.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.