Nyemission september 2018

Villkor i sammandrag:

  • En företrädesemission av aktier om cirka 11,2 MSEK.
  • För varje befintlig aktie erhålls två (2) teckningsrätter. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2 SEK per aktie.
  • De tre största ägarna har tillsammans intentionen att teckna de aktier i företrädesemissionen som inte tecknas av andra nuvarande aktieägare och allmänheten för att säkerställa att Erbjudandet tecknas till 100 procent.
  • Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår mellan den 7 september och den 21 september 2018.

Teckningsperioden för WilLak AB:s ("WilLak" eller "Bolaget") företrädesemission löpte ut den 21 september 2018. Utfallet av företrädesemissionen visar att 2 281 240 aktier, motsvarande cirka 40,9 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar avseende 3 295 902 aktier, motsvarande cirka 59,1 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan företrädesrätt. Av dessa aktier har 2 725 000 aktier, motsvarande cirka 48,9 procent av de erbjudna aktierna, tecknats och betalats genom kvittning av fordran. Emissionen är därmed fulltecknad.

Genom företrädesemissionen ökar WilLaks aktiekapital med 2 788 571 SEK till 4 182 856,50 SEK. Antalet aktier ökar med 5 577 142 stycken till 8 365 713 stycken aktier.

Dokument

Utfall av företrädesemission

Memorandum

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.