Aktiekapital

Aktiekapitalet i WilLak uppgår till 6 692 570,40 SEK fördelat på 33 462 852 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,20 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Ökning av antalet aktier Antalet aktier Kvotvärde (SEK) Förändring av Aktiekapitalet (SEK) Aktiekapital (SEK)
2013 Nybildning 50 000 50 000 1,00 50 000,00 50 000,00
2016 Uppdelning av aktier 950 000 1 000 000 0,05 - 50 000,00
2016 Fondemission - 1 000 000 0,50 450 000,00 500 000,00
2016 Kvittningsemission 110 000 1 110 000 0,50 55 000,00 555 000,00
2016 Nyemission 750 000 1 860 000 0,50 375 000 930 000,00

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.